Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR) 

 

Správcem vašich osobních údajů je Bc. Radovan Ježek, IČ: 76561518, se sídlem K lužinám 292, Zruč-Senec, 330 08 (dále jen: „správce“, „“). 

Vaše osobní údaje zpracovávám v souladu s právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“). 

 

Osobní údaje zpracovávám jako správce, ke zpracování mohu využívat také následující zpracovatele nebo třetí strany: 

 • Fakturační systém Fakturoid (https://www.fakturoid.cz) 
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nepoužívám. 

Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí mimo EU. 

Správce nemá osobu tzv. pověřence. 

Správce můžete kdykoliv kontaktovat na e-mailové adrese info@tisknemefotografie.cz 

 

Správce provozuje níže uvedený web, kde může ke zpracování osobních údajů docházet: 

 • www.tisknemefotografie.cz 

 

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte následující práva: 

 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu na adresu   info@tisknemefotografie.cz  
 • požadovat po mně informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, 
 • vyžádat si u mne přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, 
 • požadovat po mně výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedu, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo mými oprávněnými zájmy, 
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování z důvodu plnění smlouvy, 
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením, 
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

 
 

Objednávka mých služeb, plnění ze smlouvy 

Co zpracovávám a proč: 

Pokud mi napíšete mail a domluvíme se na spolupráci, budu zpracovávat vaše následující osobní údaje: 

 • jméno, příjmení; 
 • e-mailovou adresu; 
 • telefonní číslo; 
 • adresu 
 • údaje o objednávce; 
 • fakturační údaje 

pro to, abych vám mohl mé služby poskytnout. 

Vaše údaje budu uchovávat také za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění práv a povinností smluvních stran. 

 
 

Po jak dlouhou dobu 

Údaje budu uchovávat po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, pokud po mně nepožaduje jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. 

Pokud se na spolupráci nakonec nedomluvíme, budu vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 10 let od zaslání vaší poptávky přes e-mail. To především z důvodu, že někteří klienti se i napříč předchozí neshodě po několika letech vrátí a je tedy pro obě strany žádoucí, aby se dalo pohodlně navázat na předchozí komunikaci. 

 
 

Co mi to umožňuje 

Umožňuje mi to čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů – jedná se totiž o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, pro splnění mých právních povinností a pro účely mých oprávněných zájmů. 

 
 

Zásady platí od 1.1.2022. 

Přejít nahoru